شرکت صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان
شرکت صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان
شرکت صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان بعنوان اولین کارخانه تولید پاکت کاغذی ایران در سال 1352 شروع به فعاليت نموده است.
زیر مجموعه‌ای از هولدینگ سیمان فارس و خوزستان
زیر مجموعه‌ای از هولدینگ سیمان فارس و خوزستان
slide-dc0f248

خبرها


اخبار مربوط به شرکت صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان

محصولات ما


شرکت صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان

ابعاد پاکت های تولیدی

 

عرض

طول

ارتفاع

نوع ولو (دهنی)

تعداد لایه

کوچک

38

50-46

9

معمولی

4-2

متوسط

49

67-60

11-9

معمولی قیفی

4-2

بزرگ

58

68

14

معمولیقیفی

4-2

  • این شرکت قادر به تولید پاکت Waterproof و Airproof (مخصوص سیمان چاه نفت و مواد پودری غیر خوراکی و غیر بهداشتی) با استفاده از یک لایه PE گرم میان لایه ای می باشد.
  • تولیدات این شرکت ازدو نوع پرفراژ لایه به لایه نامتقارن و پرفراژ تمام لایه ای متقارن برخوردار می باشد.
  • پاکت های کاغذی این شرکت با استفاده از کاغذ ساک کرافت مرغوب اروپایی (با رویه سفید به سفارش مشتری) تولید می گردد.
  • کلیه مواد اولیه و تولیدات این شرکت منطبق با استاندارد های 4541 و 4543 ایران می باشد.

 

مشتریان ما


تعدادی از شرکت‌هایی که این شرکت پاکت مصرفی آنها را تولید نموده است.

سهامداران